O podjetju

Domov  ❯ O podjetju

Manjša nepremičninska družba, družinsko podjetje, delujemo na območju Ljubljane z okolico PrednostI: Prilagajanje potrebam strank, fleksibilnost in absolutna poštenost. Organiziramo tudi storitve povezane s prodajo oz. najemom nepremičnin, kot so cenitve, adaptacije, priprave raznih pogodb, pomoč pri pridobivanju nepremičninskih posojil….

Firma ABAX Podjetje za zastopanje in posredovanje d.o.o.
Skrajšana firma ABAX d.o.o.
Datum vpisa subjekta v sodni register 05.03.1992
Matična številka 5568781
Osnovni kapital 12.899,00 EUR
Vpis družbe v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani - SRG 94/17301
Številka vložka 1/15597/00
Davčna številka 96381809
Zavezanec za DDV DA
Številka žiro računa 50103-601-0116197
Pravnoorganizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Poslovni naslov Vir, Rožna ulica 7A, 1230 Domžale